Drīzumā

25.10.-skolas vecāku sapulce
26.10.-10.klases uzņemšana vidusskolā,
26.,27.,29.,30.-kristīgās vadības kursi TKS jauniešiem,
29.,30.-Ziemassvētku kartiņu darbnīca,

 

9.11.-Piemiņas brīdis un gājiens uz pieminekli” Koklētājs”,ziedu,svecīšu nolikšana,veltīts Lāčplēša dienai,
9.11.-vidusskolēnu tikšanās ar TKS absolventu Kristapu Rāviču.Saruna par studijām un Eiropas brīvprātīgo darbu.
14.11.-Pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām skolas ēdnīcā,
16.11.-Valsts svētku ieskaņas dievkalpojumi 1.-4.un 5.-12. klasēm Talsu baptistu dievnamā,
19.11.TKS jauniešu kora koncerts/mūzikas skolotāja R. Felša diplomdarbs/ Talsu Valsts ģimnāzijas zālē,
20.-21.11.Atvērto durvju dienasTKS,
20.11-5.-6.klašu tikšanās ar Talsu mākslinieci Antru Auziņu

 

1.12.Zvanu ansambļa piedalīšanās 1. Adventes sveces iedegšanā Talsu pilsētā kopā ar katoļu draudzi,
3.12.-jauniešu viesošanās Kāķīšu bērnu namā
4.12.-pasākums bērniem ar īpašām vajadzībām,piparkūku cepšana,
19.12. 17:00 sākumskolas Ziemassvētku egles pasākums skolas sporta zālē,
20.12.-liecību izsniegšana, Ziemassvētku dievkalpojums luterāņu baznīcā,18:00 5.-12.klašu Ziemassvētku eglītes pasākums jeb TKS “Oskara”pasniegšanas ceremonija,20:00-balle kopā ar grupu “No Boundaries”
21.12.-skolotāju un darbinieku svētku pusdienas