Ciemošanās Kāķīšu bērnu namā

5.decembrī Skolēnu dome devāmies uz Kāķīšu bērnunamu. Tur dziedājām dziesmas, kā arī spēlējām spēles ar bērniem un jauniešiem, kopā atzīmējot Kristus dzimšanas svētkus. Pēc tam devāmies baudīt svētku nelielo cienastu, jo, ja kādam Bērnam ir dzimšanas diena, tad visi kopā to atzīmē. Šajā brīdī runājāmies, iepazinām viens otru un iemūžinājām mūsu kopīgos mirkļus fotogrāfijās. Kopā pavadījām trīs brīnišķīgas stundas, pēc bija grūti šķirties.

Janete Mikitiņeca