Barikāžu atceres pasākums

17. janvārī Talsu Kristīgajā vidusskolā skolēni un skolotāji atkal atcerējās barikāžu laiku, šogad nedaudz citādi kā līdz šim; mums bija iespēja skatīt 1991. gada 20. janvārī Rīgā uzņemtos video. Tos filmējis 5. klases skolnieces Annas Krūmiņas tētis Vilnis Krūmiņš. Filma uzrunāja un radīja klātbūtnes sajūtu katrā pasākuma dalībniekā : ekrānā redzamās cilvēku sejas, viņu sacītais, vietu nosaukumi, tā laika tehnika, un pāri visam milzīgā apņēmība nepieļaut provokācijas, nosargāt savu valsti. Caur šo video bija vieglāk saprast to, kas mācīts vēstures stundās, apjēgt šo dienu nozīmi mūsu valsts pastāvēšanas ceļā. Pasākumā visus saliedēja un vienoja arī skolas pūtēju ansambļa pavadījumā kopīgi dziedātās latviešu patriotiskās dziesmas.

Janete Mikitiņeca 9. klasē