Skolēnu domes nakts

Kā katru mācību gadu iesākot, ir iesācies arī skolēnu domes mācību gads. Pats pirmais pienākums ir izvirzīt domes vadību, ko mēs, brīvprātīgie skolēnu domes dalībnieki, 12. septembra vakarā arī izdarījām.

Par domes priekšsēdētāju tika ievēlēta 12. klases skolniece Ineta Matisone, par priekšsēdētājas vietnieci ievēlēja 10. klases skolnieci Luandu Miķelsoni, savukārt sekretāre ir 10. klases skolniece Kristiāna Sniedziņa. Kā katru gadu skolēnu domē ir trīs komisijas- kristīgo lietu komisija, kuru vada 11. klases skolniece Līga Sidere, kultūras un sporta komisiju vada 11. klases skolniece Krista Bodniece un informācijas komisiju vada 11. klases skolniece Grēta Štrauha.

Pienākumu un komisiju sadalīšana nebija vienīgais, ko darījām. Jau pirmajā skolēnu domes tikšanās reizē kopīgi sākām plānot jauno mācību gadu, domāt, kā uzlabot skolas dzīvi, kādus jaunumus ieviest skolā un pārrunāt aktuālo. Neizpalika arī sadraudzība, jautras spēles un kopīga ēst gatavošana.

Kad bija jau vēla nakts, pēc smagā darba un nogurdinošās dienas, daži skolēnu domes locekļi devās gulēt, bet citi palika nomodā, lai dalītos liecībās par to, kā Dievs darbojies viņu dzīvēs un kopīgi slavētu.

Skolēnu domes dalībnieki uzskata, ka šī „Domes nakts” bija produktīva un pozitīvu emociju pilna – lielisks mācību gada iesākums!

Ineta Matisone (12.klase, Skolēnu domes priekšsēdētāja)

Sporta diena

4. septembrī skolā notika sporta diena, kurā piedalījās 1. – 4. klases skolēni. Stafetes sagatavoja 11.klases skolēni, kuri ar prieku pavadīja laiku kopā ar bērniem. Stafetes bija dažādas. Citas bija vieglas, bet citas bija grūtas, kuras sagādāja bērniem grūtības. Kopumā visi bija apmierināti un laimīgi par pavadīto laiku.

Ksenija Sidere (11.klase)

1. septembris

Pēc vasaras brīvlaika gan skolēni, gan skolotāji un tehniskie darbinieki 1. septembrī atgriezās skolās. Talsu Kristīgās skolas audzēkņi tika aicināti ierasties Talsu sporta namā uz mācību gada atklašanas dievkalpojumu, kur muzikāli visus sveica skolas mūzikas skolotāji un absolventi. Uzrunu Talsu ev.lut. draudzes mācītājs Māris Ludviks. Pēc dievkalpojums visi devās uz klasēm, kur turpināja atkal satikšanos ar klasesbiedriem un audzinātājiem.