Skolotāju diena 2020

2. oktobrī tika atzīmēta Skolotāju diena. Skolas dome bija parūpējusies par radošiem uzdevumiem, lai šī diena būtu īpaša katram TKV pedagogam. Skolēni pārbaudīja gan skolotāju deju prasmes, gan arī zināšanas ar jautājumiem par skolas dzīvi. Dienas nobeigumā skolotāji devās savus svētkus atzīmēt ārpus skolas.

Olimpiskā diena 2020

23. septembrī, Talsu Kristīgajā vidusskolā skolēni savu rītu sāka ar aktīvu vingrošanu. Olimpiskajā dienā, lai jaunieši spētu modrāk uztvert jauno mācību vielu, tika organizēta kopīga izdejošanās ar aerobikas elementiem. Šī gada sauklis bija #mēsesamSPORTIŅĀ. Pasākums tika dalīts trīs grupās : 1.-4. kl., 5.-9. kl. un 10.-12. kl., katrs dalībnieks tika apbalvots ar pateicības diplomu. Šāda rīta aktivitāte rosināja jauniešu saliedētību un pozitīvismu visai dienai. Paldies arī aktīvajām skolotājām par lustīgu līdzdarbošanos.

Talsu Kristīgās vidusskolas 25 gadu jubilejas salidojums

4. septembrī Talsu Kristīgajā vidusskolā skanēja atmiņu stāsti, un valdīja atkalredzēšanās prieks. Par godu skolas 25 gadu jubilejai bijušie audzēkņi un skolotāji apmeklēja jau trešo TKV salidojumu. Svētku dievkalpojums notika Talsu baptistu baznīcā, kur klātesošie uzklausīja gan absolventu liecības, gan direktores Ingunas Gruzniņas stāstu par skolas pirmsākumiem un tās attīstību pastāvēšanas laikā. Vakara svinīgajā daļā par ieguldītajiem darba gadiem tika godināti skolas pedagogi. Par muzikālo daļu bija parūpējies TKV pūtēju ansamblis skolotāja Jāņa Smilgas vadībā un ansamblis skolotājas Kristīnes Brokas- Meļķes vadībā. Noslēgumā tika baudīta kūka un svētku salūts.

Sporta diena 2020

3. septembris Talsu Kristīgajā vidusskolā bija Sporta diena, kurā piedalījās 1.-12. klašu skolēni. Šogad audzēkņi bija sadalīti 2 klašu grupās. 1.- 5. klases kopā ar 12. klasi sportoja Talsu sporta namā, bet 6.- 11. klases – Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zālē. Jaunāko klašu skolēnus uzmundrināja atraktīvā Pepija Garzeķe. Bērni un jaunieši, kā arī skolotāji bija priecīgi par aktīvajiem uzdevumiem, kuros katra klase stiprināja savu komandas garu un cīņassparu.