Atvērto durvju dienas

Mīļie vecāki!

Talsu Kristīgajā vidusskolā 2015. gada 3. un 4. novembrī notiks Atvērto durvju dienas.

Varēsiet vērot mācību stundas, redzēt mūsu skolas ikdienas ritmu! Mīļi gaidīti visi 1. – 12. klašu skolēnu vecāki.

V. Liņģe, direktores vietniece izglītības darbā