Talsu Kristīgās vidusskolas 25 gadu jubileja un 3. absolventu salidojums

27.08.2020 at 08:18

Mīļi aicinām uz atkalsatikšanos visus, kuri ir mācījušies vai strādājuši skolā, kā arī citus interesentus!