2016. gada 1. septembris

1. septembrī arī Talsu Kristīgā vidusskola svinēja zinību dienu. Talsu sporta namā norisinājās mācību gada ieskaņas dievkalpojums, uz kuru tika aicināti visi topošie TKS skolēni un viņu vecāki, skolotāji un darbinieki. Dievkalpojumu muzikāli iesāka Talsu Kristīgās vidusskolas skolēni – Līga Sidere (12. kl.), Āris Ankmanis (12. kl.) un Emīlija Panteļejeva (9. kl.). Visu klātesošos uzrunāja Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes evaņģēlists Agnis Liepiņš un TKS direktore Inguna Gruzniņa. Šogad mācības skolā uzsāka 268 skolēni, no tiem 22 skolēni mācīsies 1. klasē. Dievkalpojumam izskanot direktore visus iepazīstināja ar 1. klases skolēniem un viņu vecākiem un dievkalpojuma noslēgumā 12. klases skolēni uz skolu pavadīja 1. klases skolēnus. Pēc tam ceļu uz skolu un pirmo klases stundu turpināja pārējās klases ar saviem audzinātājiem. Svētīgu 2016./2017.mācību gadu!