15. “Oskara” balvas pasniegšanas ceremonija

20. decembra vakarā skolas sporta zālē notika 15. Talsu Kristīgās vidusskolas Oskara balvu pasniegšanas ceremonija, kurā jebkurš varēja sajusties kā Holivudā, staigāt pa sarkano paklāju un izbaudīt svinīgo atmosfēru, jo vakara temats bija “Holivuda”.

Balvas tika pasniegtas 15 nominācijās par kurām balsoja skolotāji un skolēni no 5. – 12. klasei.

Balvu par augstāko vidējo atzīmi pamatskolā saņēma 9. klases skolniece Megija Kniploka  ar vidējo atzīmi 9,44 balles, bet balvu par augstāko vidējo atzīmi vidusskolā saņēma 12. klases skolniece Laura Bernāte ar vidējo atzīmi 9,31.

Apbalvojumu par straujāko uzrāvienu mācībās saņēma 5. klases skolnieks Agnis Lazdāns ar vidējās atzīmes kāpumu par 17%.

Balvu “Es vēlos līdzināties tev” šajā gadā saņēma ķīmijas un bioloģijas skolotāja Anda Bernāte, kā labs piemērs sabiedrībai gan attieksmē,  gan ikdienas dzīvē.

Nominācijā “Mums nebija ne jausmas” uzvarēja 11. klases skolēns Kārlis Krūmiņš, šajā gadā pārsteidzot ar savu dziedātprasmi.

Draudzīguma balvu “Par mani fano sākumskolā” saņēma 6. klases skolniece Madara Baladina.

Kā katru gadu tika pasniegtas balvas par skolēnu un skolotāju spicākajiem teicieniem. Tās saņēma 12.klases skolnieks Juris Roberts Ēcis un skolotājs Edgars Kviesis. Skolēns uzzinot, ka pirmdien 7 stundas un ka nedēļu nenotiks krievu valoda, izteicās: Es nespēju vienā reizē uzņemt tik daudz labu ziņu. Skolotāja teiciens bija  “Netaisi man te zvaigžņu karus!”, kad  skolēns, servējot bumbu, trāpīja pa griestiem.

Balvu “Pozitīvisma iemiesojums” saņēma mūzikas skolotāja Kristīne Broka par labā saskatīšanu, optimismu un attieksmi pret dzīvi.  Savukārt, balva “Ikdienas nemanāmais varonis” tika piešķirta tehniskajam darbiniekam Jurim Andersonam.

Nominācijā “Stingrs – bet taisnīgs” visvairāk balsis ieguva matemātikas skolotāja Sigita Rathena.

Par atsaucīgāko un atbalstošāko vecāku tika atzīta  Dace Briede, kura aktīvi piedalījusies skolas pasākumos.

Balvu “Solu un izpildu” saņēma 12. klases skolniece Marta Luīza Treimane.

Par skolēnu iedvesmošanu un iedrošināšanu izkāpt no komforta zonas tika pasniegta balva ar Imanta Ziedoņa vārdiem –  “Garainis, kas veicina vārīšanos”. Balvu saņēma skolotāja Lienīte Gūtmane.

Nominācijas “Ticības zvaigzne” balvas ieguvēja bija skolotāja Kristīne Vecbērza, ar savu dzīvi pagodinot Dievu un rādot citiem ceļu pie Viņa.

Oskara ceremonijā arī katra klase bija sagatavojusi priekšnesumu par kādu filmu žanru.

Tomēr ar Balvu pasniegšanu viss nebūt nebeidzās. Pēc Oskara ceremonijas visiem bija iespēja atpūsties 9. Ziemassvētku ballē. Ballē spēlēja grupa “Imula”.

Starpbrīžos bija iespēja laimēt mūsu šī gada sponsoru sarūpētas balvas, kā arī izmantot iespēju nofotografēties pie sponsoru sienas. Par  balles karali tika kronēts 12. klases skolēns Rūdis Grīvans, bet par balles karalieni 12. klases skolniece Laura Bernāte.