1. septembris

1. septembrī arī Talsu Kristīgā vidusskola svinēja zinību dienu. Talsu sporta namā pulcējās skolēni un viņu vecāki, skolotāji un darbinieki. Mācības Talsu Kristīgajā vidusskolā uzsāka 268 skolēni, no tiem 23 skolēni mācīsies 1.klasē, un darbu skolā 26 skolotāji un 10 darbinieki. Skolotāju pulkam ir piepulcējušās 2 jaunas skolotājas, kuras arī ir skolas absolventes – 2.klases audzinātāja un sporta skolotāja Sigeta Kviese, kā arī dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja Viktorija Blumbaha.

Dievkalpojumu muzikāli kuplināja Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnieces – Amanda Lakse un Ieva Abigaila Valgelina (9.kl.), Emīlija Panteļejeva (10. kl.) un Marta Treimane (11.kl.) . Visus klātesošos uzrunāja Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Māris Ludviks un TKS direktore Inguna Gruzniņa. Dievkalpojumam izskanot direktore visus iepazīstināja ar 1. klases skolēniem un viņu vecākiem. Dievkalpojuma noslēgumā 12. klases skolēni uz skolu pavadīja 1. klases skolēnus. Pēc tam ceļu uz skolu un pirmo klases stundu turpināja pārējās klases ar saviem audzinātājiem. Svētīgu 2017./2018.mācību gadu!