1.-12. klases Ziemassvētku dievkalpojums 2019

19. decembrī plkst. 14.00 Talsu Kristīgās vidusskolas skolēni kopā ar saviem vecākiem varēja baudīt kopābūšanas prieku un Ziemassvētku sajūsmu, jo Talsu evaņģēliski luterisko baznīcu ielīksmoja Ziemassvētku klasika – smalkas zvanu ansambļa un pūtēju orķestra melodijas (diriģents Viesturs Ozols), skanīgas kora un ansambļa dziesmas (skolotāja Kristīne Broka-Meļķe), kā arī pārdomātas un sirdi sildošas, bērnu iestudētas ainiņas par to, kāpēc mēs patiesībā svinam Ziemassvētkus.

Klātesošos uzrunāja Talsu ev. lut. draudzes mācītājs Andis Ķīvičs. Viņš atgādināja, ka Ziemassvētku galvenā būtība neslēpjas bezjēdzīgās, steigā pirktās dāvanās vai pārpušķotā svētku eglītē. «Svētku esence ir tajā, ka varam kopā ar sev tuvajiem un mīļajiem pateikties par vislielāko dāvanu, ko cilvēks spēj saņemt – žēlastību un piedošanu, kas caur Jēzu Kristu mums katram piedzimusi. Tālāk – dāvanu pieņemt vai atstumt – ir mūsu brīvā izvēle.»

Arī skolas direktore Inguna Gruzniņa uzsvēra: «Vai tad mēs gadu no gada vienā un tajā pašā dienā svinam Pelnrušķītes vai Salātlapiņas dzimšanas svētkus? Šādus datumus mēs nemaz nezinām, un, pat, ja zinātu, tam nebūtu paliekošas vērtības, jo šīs pasaku varones ir tikai izdomāti tēli. Savukārt Kristus dzimšana nav izdomāta, un Bībele nav pasaka. To apzinās milzīga sabiedrības daļa, tāpēc ir vērts padomāt, vai tiešām šajā – gaidīšanas – laikā katram no mums vismaz mazu stūrīti nevajadzētu atvēlēt mūsu Glābējam un Pestītājam – Dieva Dēlam, kurš pie mums nācis, lai glābtu no grēku jūras.»

«es nāku pie tēta rokas
vēl notālēm zvani skan,
un skatos cik lielas un augstas
ir debesis pāri man.

Ziemsvētku egles zaros
mans tētis svecītes dedz
un top tik gaiši, ka zinu –
arī mani debesis redz.»

/Inese Zandere/

Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus!

Asnate Feldmane